Fotostudio ligger i Lammatun 30, 5517 Haugesund
(1. etg, det står skilt på døren)
Tlf nummer: 451 05 823
E-post: irina.eidesvik@outlook.com

Org nr 917 862 923